Legislació

Reglament Incapacitat Temporal

Ràtio:  / 0

Reforma Laboral 2012

Ràtio:  / 0

Acord Marc gener 2012

Ràtio:  / 0

Estatut dels Treballadors

Ràtio:  / 0

Codi de Seguretat Privada

Ràtio:  / 0

Llei de Seguretat Privada

Ràtio:  / 0

Reglament de Seguretat Privada

Ràtio:  / 0

Estatut Catalunya 2006 Títol IV Competències

Ràtio:  / 0

Article 163, Seguretat Privada.

Llei de 4/2006 31 de març Llei ferroviària de Catalunya

Ràtio:  / 0

Capítol IV, article 38, apartat 2.

Agents de l'Autoritat per modificació Llei 4/2003

Ràtio:  / 0

Títol V, capítol II (Subratllat en vermell)